Werkgroep Limburg

Levende Molens vzw

Ondernemingsnummer: 421910705

Maatschappelijke zetel: Watermolenweg 2, B 2490 Balen

Secretariaat: Kapellestraat 73, B 9160 Lokeren


Ludo Hurkmans tel. 0486 44 21 54

Jos Van Nuffel tel. 03 449 51 36


web: https://www.levendemolens.be


Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg vzw


Ondernemingsnummer: 0428 86 04 57

Reuvoortweg 31, B 3520 Zonhoven

web: http://www.molenzorgzuidlimburg.be


U kan de vrijwillige Vlaamse molenaars steunen in hun

inspanningen om de Vlaamse wind- en watermolens

zo veel mogelijk te laten draaien door lid te worden van

Levende Molens vzw

Lid wordt u door storting van € 23,00 voor België en

€ 28,00 voor Europa op bankrekening


IBAN: BE36 4340 0148 2181

BIC: KREDBEB


Van Levende Molens vzw, Watermolenweg 2, B 2490 Balen


Als lid krijgt u zes maal per jaar het tijdschrift Levende Molens.

  

© 2013 Website en foto's: Levende Molens vzw


Bezoek eens een molen in Limburg.


Met behulp van " Molenkaart " kan u een

molenroute uitstippelen.


Veel molenplezier.

  

  


Vlaams-Brabantse contactdag

zaterdag 8 oktober 2022


Progamma


Tussen 12.00 en 13.00 u

worden we ontvangen met koffie en een hapje op het Heemerf,

gelegen naast Keesesmolen in Kasterlee


Bezoek aan volgende molens:


Keesesmolen, Kasterlee (naast het Heemerf)

Maalderij en Goormolen (één zolder) in Turnhout

De Nachtegaal der Maatvennen in Ravels

Olierosmolen Arbeid Adelt in Weelde

 


De dag sluiten we af met een rijkelijk voorziene Breugeltafel doen we terug

in de gebouwen van het Heemerf in Kasterlee. 


Deelnemen kan door het overschrijven van € 20,00

op bankrekening

BE36 4340 0148 2181

KREDBEBB

op naam van Levende Molens V.Z.W. 


Zoals gebruikelijk zorgen de deelnemers voor eigen transport.

Zorg dat er steeds een Bob is per wagen.


Graag tijdig inschrijven, ten laatste op maandag 26 september

(aanmelden voor deelname bij voorkeur via mail aan:

werkgroepkempen.secretariaat@levendemolens.be)